Я вже зареєстрований

Перейти до інформації та послуг у вашому персональному кабінеті.

Я ще не реєструвався

Ви не користуєтесь нашим інструментом? Зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам у  будь-який час!

Акції 2019-2020

Акції 2019-2020

By - Увімкнено 29.10.2019

Акції 2019-2020

 

 

 

Правила та умови проведення Рекламних акцій (надалі – «Акції)

 

Назва Акцій:

Акція №1 – «Акція 1+1»

Акція №2 – «10+1. Кукурудза»

Акція №3– «10+1. Соняшник»

Акція №4– «10+2. Соняшник»

 

Мета проведення Акцій:

Метою проведення Акцій є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується ТОВ «Маїсадур Семанс Україна» в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції селекції групи компаній Маїсадур Семанс.

 

Період проведення Акцій:

30 вересня 2019 року по 30 квітня 2020 року  (включно)

 

Акційний товар:

1) Для цілей Акції №1 під Акційним товаром мається на увазі насіння соняшника селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2016- 2017 років врожаю та насіння кукурудзи селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2016 року врожаю;

 

2) Для цілей Акції №2 під Акційним товаром мається на увазі насіння кукурудзи MAS 24C, MAS 25F 2016-2018 років врожаю;

 

3) Для цілей Акції №3 під Акційним товаром мається на увазі насіння соняшника селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2018 років врожаю за виключенням гібридів MAS 86OL, MAS 91G, MAS 81K, MAS 89IR, MAS 90F.

 

4) Для цілей Акції №4 під Акційним товаром мається на увазі насіння соняшника селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2016 та 2017 років врожаю за виключенням гібридів MAS 86OL, MAS 91G, MAS 81K, MAS 89IR, MAS 90F.

 

Місце проведення Акцій:

Територія України, за винятком території Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»  від 18.01.2018 року.

 

Інформація про Замовника/Організатора:

 

Найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маїсадур Семанс Україна»

Місцезнаходження:

вул. Луганська 50, с. Могилів, Дніпропетровська область, 51040, Україна

Поштова адреса:

вул. Соборна 59-Б, с. Велика Олександрівка, Київська область, 08320, Україна

Код за ЄДРПОУ:

35570547

ІПН:

355705426509

Номер свідоцтва платника ПДВ:

100344677

 

Детальні умови участі в Акціях, права та обов’язки учасників Акцій:

 

Учасниками Акцій можуть бути повнолітні фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи (надалі – «Учасник», «Учасники»).

 

Акція №1 – «Акція 1+1»

 

Для участі в Акції №1 Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Маїсадур Семанс Україна», вказаних на сайті ua.masseeds.com, насіння соняшнику селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2016- 2017 років врожаю у кількості не менше 60 (шістдесяти) мішків (посівних одиниць, надалі – п.о.).

За купівлю кожного мішку зазначеного вище насіння соняшнику Учасник Акції отримує право придбати додатково 1 (один) мішок (п.о.) насіння кукурудзи селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2016 року врожаю відповідно до наявних залишків Організатора у кількості, що відповідає кількості придбаних мішків насіння соняшнику за ціною 1 грн. 00 коп. без ПДВ (надалі – «Заохочення»).

 

 

Акція №2 - «10+1. Кукурудза»

 

Для участі в Акції №2 Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Маїсадур Семанс Україна», вказаних на сайті ua.masseeds.com насіння кукурудзи MAS 24C, MAS 25F 2016-2018 років врожаю в кількості не менше 75 (сімдесяти п’яти) мішків (п.о.).

За купівлю кожних 10 (десяти) мішків зазначеного вище насіння кукурудзи Учасник Акції отримує право придбати додатково 1 (один) мішок Акційного товару за 1 грн. 00 коп. без ПДВ (надалі – «Заохочення»).

 

Акція №3 – «10+1. Соняшник»

 

Для участі в Акції №3 Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Маїсадур Семанс Україна», вказаних на сайті ua.masseeds.com насіння соняшника селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2018 року врожаю, за виключенням насіння соняшнику сортів MAS 86OL, MAS 91G, MAS 81K, MAS 89IR, MAS 90F, в кількості не менше 60 (шістдесяти) мішків (п.о.).

За купівлю кожних 10 (десяти) мішків зазначеного вище насіння соняшнику 2018 року врожаю Учасник Акції отримує право придбати додатково 1 (один) мішок Акційного товару за 1 грн. 00 коп. без ПДВ (надалі – «Заохочення»).

 

Акція №4 – «10+2. Соняшник»

Для участі в Акції №4 Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Маїсадур Семанс Україна», вказаних на сайті ua.masseeds.com насіння соняшника селекції групи компаній Маїсадур Семанс 2016 та 2017 років врожаю, за виключенням насіння соняшнику сортів MAS 86OL, MAS 91G, MAS 81K, MAS 89IR, MAS 90F, в кількості не менше 60 (шістдесяти) мішків (п.о.).

А також за купівлю кожних 10 (десяти) мішків зазначеного вище насіння соняшнику 2016 та 2017 років врожаю Учасник Акції отримує право придбати додатково 2 (два) мішки Акційного товару за 1 грн. 00 коп. без ПДВ (надалі – «Заохочення»).

 

Порядок та строки отримання Компенсації/Заохочення:

 

1) Учасник Акцій має право на отримання Заохочення у разі надання всіх відповідних актів та документів зазначених в цих Правилах.

 

2) Учасник Акцій отримує Заохочення після надання актів фактичного відвантаження необхідної кількості Акційного товару, законтрактованого в період дії Акції. Факт відвантаження Акційного товару підтверджується копією видаткової накладної.

 

3) Умови Акцій розповсюджуються тільки на Акційний товар, придбаний у дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Маїсадур Семанс Україна».

 

4) Організатор Акцій залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі Акційного товару.

 

5) Неухильне дотримання умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є умовою отримання Учасником Заохочення. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Учасника Акцій права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник Акцій вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення, та не має права на одержання від Організатора Акцій будь-якої компенсації.

 

Порядок інформування Учасників Акції про умови Акцій:

 

1) Рекламна інформація про проведення Акцій буде розміщена Замовником/Організатором в період з 30.09.2019 р. по 30.04.2020 р. в пресі, мережі Інтернет, на офіційних сторінках Організатора мережі Facebook. Також про умови та місце проведення Акцій можна буде дізнатися на офіційному сайті Організатора Акцій ua.masseeds.com.

 

2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акцій на весь Період проведення Акцій на сайті ua.masseeds.com.

 

Інші умови:

1) Всі Учасники Акцій, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

 

2) Всі результати Акцій та/або рішення Замовника/Організатора Акцій є остаточними й оскарженню не підлягають.

 

3) Замовник Акцій не несе відповідальності перед Учасниками Акцій стосовно подальшого використання Заохочення, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Акцій скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.

 

4) Організатор Акцій має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та використання Заохочення з їх публікацією на сайті ua.masseeds.com.

 

5) Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акцій, інші непідвладні контролю обставини.

6) У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акцій відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

7) При умові, якщо Учасник повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції та отримання Заохочення.

 

8) Порушення Учасником Акцій цих Правил або відмова Учасника Акцій від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акцій від участі в Акціях та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акцій будь-якої компенсації.

 

9) Акції дійсні лише для кінцевих споживачів.

 

Персональні дані:

1) Беручи участь в Акціях, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

 

2) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Директор з продажів та маркетингу                                                     Сергій Чеботарьов